OMV - Průmyslové převodové oleje plně syntetické

Produkty

OMV biogear S 150

OMV biogear S 150 je plně syntetický, biologicky rychle rozložitelný průmyslový převodový olej šetřící životní prostředí. Je vyroben ze syntetických esterů. Díky vysokému přirozenému viskozitnímu indexu esterových olejů je OMV biogear S 150 smykově stabilní a vykazuje vynikající viskozitně-teplotní chování. Rozběh převodovky při nízkých teplotách je výrazně usnadněn a i při vysokých teplotách zůstává zachována provozní bezpečnost a tichý chod. Tento olej lze zvláště doporučit pro nasazení v oblastech citlivých z hlediska životního prostředí, jako např. v zemědělství, lesnictví, stavebním průmyslu, v lodním provozu, v lyžařských oblastech a oblastech ochrany vod, kde je nutné minimalizovat vliv maziva na životní prostředí.

Mazací olej DIN 51 502 CLP-E Splňuje požadavky Timken Ltd. pro valivá ložiska. FZG test DIN 51 354-02-A/8,3/90-M: >12 Biologická rozložitelnost po 21 dnech podle ON C 1158 (ekvivalent CEC L-33-A-93): >90 %

Technický list

OMV gear PG 220

OMV gear PG jsou plně syntetické vysoce výkonné průmyslové převodové oleje pro velmi těžké provozní podmínky na bázi polyalkylenglykolů. Hodí se zvláště pro šnekové převody (bronz, ocel, ale ne hliník!). Silně polární základový olej v kombinaci s moderními aditivy zajišťuje bezpečné mazání, velmi dobrou odolnost proti stárnutí, minimální pěnivost a výborné chování při extrémně nízkých teplotách. Vysoký přirozený viskozitní index umožňuje naprostou stabilitu ve smyku po celou dobu životnosti. Oleje OMV gear PG spoří díky nízkému tření energii v širokém teplotním rozsahu a při vysokých teplotách umožňují bezhlučný chod převodů. Vyznačují se vynikající trvanlivostí, která umožňuje velmi dlouhé výměnné intervaly. Vzhledem k typu olejového základu je třeba brát ohled na snášenlivost s těsnicími materiály a laky. Oleje OMV gear PG nejsou mísitelné s minerálními oleji, syntetickými uhlovodíky a estery!

Mazací oleje DIN 51 517-CLP-PG, ISO-L-CKT Splňují požadavky Timken Ltd. pro ložiska ve válcovnách (O.K. zatížení 60 lbs). FZG test DIN 51 354-02-A/8,3/90-M: >12

Technický list

OMV gear PG 460

OMV gear PG jsou plně syntetické vysoce výkonné průmyslové převodové oleje pro velmi těžké provozní podmínky na bázi polyalkylenglykolů. Hodí se zvláště pro šnekové převody (bronz, ocel, ale ne hliník!). Silně polární základový olej v kombinaci s moderními aditivy zajišťuje bezpečné mazání, velmi dobrou odolnost proti stárnutí, minimální pěnivost a výborné chování při extrémně nízkých teplotách. Vysoký přirozený viskozitní index umožňuje naprostou stabilitu ve smyku po celou dobu životnosti. Oleje OMV gear PG spoří díky nízkému tření energii v širokém teplotním rozsahu a při vysokých teplotách umožňují bezhlučný chod převodů. Vyznačují se vynikající trvanlivostí, která umožňuje velmi dlouhé výměnné intervaly. Vzhledem k typu olejového základu je třeba brát ohled na snášenlivost s těsnicími materiály a laky. Oleje OMV gear PG nejsou mísitelné s minerálními oleji, syntetickými uhlovodíky a estery!

Mazací oleje DIN 51 517-CLP-PG, ISO-L-CKT Splňují požadavky Timken Ltd. pro ložiska ve válcovnách (O.K. zatížení 60 lbs). FZG test DIN 51 354-02-A/8,3/90-M: >12

Technický list

OMV gear SHG 100

Průmyslové převodové oleje OMV gear SHG na bázi PAO jsou produkty, které spojují vynikající odolnost proti opotřebení, stárnutí a dobré povrchové vlastnosti (deemulgační schopnost, odlučování vzduchu, pěnivostní charakteristika) s výbornou tekutostí za nízkých teplot. To umožňuje snadný rozběh strojů v chladu, a tím úsporu energie. Vysoký přirozený viskozitní index zajišťuje absolutní smykovou stabilitu i během dlouhé životnosti. Oleje OMV gear SHG umožňují bezhlučný běh při vysokých teplotách, prodloužené výměnné intervaly a dlouhou životnost převodů. Jsou mísitelné s minerálními oleji, což podstatně ulehčuje jejich záměnu. OMV gear SHG jsou snášenlivé s laky a těsnicími materiály.

Mazací oleje AGMA 250.04, AGMA 9005-D94, DIN 51 517-CLP-HC, SEB 181 226, US Steel 222, 223, 224 ISO-L-CKT Splňují požadavky Timken Ltd. pro ložiska ve válcovnách. FZG test DIN 51 354-02-A/8,3/90-M: >12

Technický list

OMV gear SHG 220

Průmyslové převodové oleje OMV gear SHG na bázi PAO jsou produkty, které spojují vynikající odolnost proti opotřebení, stárnutí a dobré povrchové vlastnosti (deemulgační schopnost, odlučování vzduchu, pěnivostní charakteristika) s výbornou tekutostí za nízkých teplot. To umožňuje snadný rozběh strojů v chladu, a tím úsporu energie. Vysoký přirozený viskozitní index zajišťuje absolutní smykovou stabilitu i během dlouhé životnosti. Oleje OMV gear SHG umožňují bezhlučný běh při vysokých teplotách, prodloužené výměnné intervaly a dlouhou životnost převodů. Jsou mísitelné s minerálními oleji, což podstatně ulehčuje jejich záměnu. OMV gear SHG jsou snášenlivé s laky a těsnicími materiály.

Mazací oleje AGMA 250.04, AGMA 9005-D94, DIN 51 517-CLP-HC, SEB 181 226, US Steel 222, 223, 224 ISO-L-CKT Splňují požadavky Timken Ltd. pro ložiska ve válcovnách. FZG test DIN 51 354-02-A/8,3/90-M: >12

Technický list

OMV gear SHG 320

Průmyslové převodové oleje OMV gear SHG na bázi PAO jsou produkty, které spojují vynikající odolnost proti opotřebení, stárnutí a dobré povrchové vlastnosti (deemulgační schopnost, odlučování vzduchu, pěnivostní charakteristika) s výbornou tekutostí za nízkých teplot. To umožňuje snadný rozběh strojů v chladu, a tím úsporu energie. Vysoký přirozený viskozitní index zajišťuje absolutní smykovou stabilitu i během dlouhé životnosti. Oleje OMV gear SHG umožňují bezhlučný běh při vysokých teplotách, prodloužené výměnné intervaly a dlouhou životnost převodů. Jsou mísitelné s minerálními oleji, což podstatně ulehčuje jejich záměnu. OMV gear SHG jsou snášenlivé s laky a těsnicími materiály.

Mazací oleje AGMA 250.04, AGMA 9005-D94, DIN 51 517-CLP-HC, SEB 181 226, US Steel 222, 223, 224 ISO-L-CKT Splňují požadavky Timken Ltd. pro ložiska ve válcovnách. FZG test DIN 51 354-02-A/8,3/90-M: >12

Technický list

OMV gear SHG 68

Průmyslové převodové oleje OMV gear SHG na bázi PAO jsou produkty, které spojují vynikající odolnost proti opotřebení, stárnutí a dobré povrchové vlastnosti (deemulgační schopnost, odlučování vzduchu, pěnivostní charakteristika) s výbornou tekutostí za nízkých teplot. To umožňuje snadný rozběh strojů v chladu, a tím úsporu energie. Vysoký přirozený viskozitní index zajišťuje absolutní smykovou stabilitu i během dlouhé životnosti. Oleje OMV gear SHG umožňují bezhlučný běh při vysokých teplotách, prodloužené výměnné intervaly a dlouhou životnost převodů. Jsou mísitelné s minerálními oleji, což podstatně ulehčuje jejich záměnu. OMV gear SHG jsou snášenlivé s laky a těsnicími materiály.

Mazací oleje AGMA 250.04, AGMA 9005-D94, DIN 51 517-CLP-HC, SEB 181 226, US Steel 222, 223, 224 ISO-L-CKT Splňují požadavky Timken Ltd. pro ložiska ve válcovnách. FZG test DIN 51 354-02-A/8,3/90-M: >12

Technický list