OMV - Plastická maziva biologicky rozložitelná

Produkty

OMV signum BD2

OMV signum BD2 je biologicky rozložitelné lithné plastické mazivo, které bylo oceněno ekologickou pečetí EU. Je ideální pro pomaluběžná valivá ložiska a kluzné plochy, kde je pravděpodobnost rozptýlení maziva do okolní vody nebo půdy. Použitelnost v rozmezí teplot -30 °C až +140 °C.

Mazivo DIN 51 825-KP E 2 K-30

Technický list