12

OMV - Oleje pro třískové obrábění, neobsahující chlór

Produkty

OMV cut SU

OMV cut SU je vysoce výkonný řezný olej s dobrým odplavovacím účinkem pro obtížné automatické obrábění, řezání závitů, broušení boků zubů, závitů, obrážení, výrobu ozubení, odvalování a protlačování. Obrábění nízko-, vysoce i maximálně legovaných ocelí, Cr-Ni ocelí, austenitických a martensitických ocelí, vysoce legovaných slitin železa (Ni, Cr) a pro obtížně obrábitelné materiály (slitiny Ni, Co, Ti, ... ).

Technický list

OMV cut XU

OMV cut XU je vysoce výkonný řezný olej pro střední a těžké automatické procesy, hluboké vrtání, řezání závitů, řezání diamantovým kotoučem (velký úběr), odvalování a protlačování. Obráběné materiály viz OMV cut SU.

Technický list

OMV cut YM

OMV cut YM je vysoce viskózní univerzální olej pro střední až těžké procesy jako protlačování nebo obrábění boků zubů legovaných ocelí, uhlíkových ocelí, litin, lehkých a barevných kovů. Využitelný také jako tvářecí olej pro hluboké tažení a válcování.

Technický list

OMV cut YU

OMV cut YU je středně viskózní univerzální řezný olej pro velmi lehké až střední automatické procesy, hluboké vrtání, řezání závitů do nelegovaných až nízkolegovaných ocelí, uhlíkových ocelí, litin, lehkých a barevných kovů. Použitelný jako olej pro velmi lehké tvářecí procesy a jako multifunkční olej pro hydraulická zařízení.

Technický list

OMV drill DL

OMV drill DL je olej pro hluboké vrtání s vysokým odplavovacím účinkem. Efektivní aditiva umožňují rychlý postup vrtání, dobrý řezný výsledek a dlouhou životnost nástroje.

Technický list

OMV grind YEL

OMV grind YEL je vysoce výkonný brusný olej pro velké brusné rychlosti, zejména u ocelových plechů. Optimální úběr materiálu, vysoký odplavovací účinek a dobrá snášenlivost s brusnými papíry. Snadné oddělení brusných třísek, např. v odstředivém čisticím zařízení.

Xn-zdraví škodlivý

Zboží podléhá spotřební dani.

Technický list

OMV hone YL

OMV hone YL je nízkoviskózní vysoce výkonný honovací olej s velmi dobrým odplavovacím účinkem pro efektivní úběr materiálu, jeho vysokou kvalitu a dlouhou životnost nástroje.

Xn-zdraví škodlivý

N-nebezpečný pro životní prostředí

Zboží podléhá spotřební dani.

Technický list
12