HOUGHTON

Houghton

Kompletní sortiment produktů HOUGHTON k zakoupení u nás.

Společnost Houghton byla založena v roce 1856 ve Spojených státech (Valley Forge, Pensylvánie) a v současné době tvoří mezinárodní skupinu, která vlastní výrobní závody a zastoupení ve více než 35 zemích ve světě. Houghton je rodinnou společností a její centrála je v Bostonu.

Houghton působí v Evropě od roku 1984 a Evropská centrála je odpovědná za síť kooperujících společností a obchodních zastoupení v Evropě. Houghton Europe odpovídá v první řadě za rozvoj produktů a jejich přizpůsobení EU standardům a normám. Garantuje tak odběratelům výhody nových technologií současně s plněním aktuálních právních a obchodních norem.

Poslání

Posláním společnosti Houghton je dodávat průmyslu vysoce jakostní, technologicky specializované produkty současně se zajištěním jejich servisu v celosvětovém měřítku. Produkty a servis plně vyhovují požadavkům náročných odběratelů a splňují všechna nařízení zdravotní bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí. Cílem společnosti Houghton je trvale si udržet vedoucí pozici světového dodavatele v průmyslovém odvětví. Houghton neustále a systémově zdokonaluje jakost svých produktů a modernizuje technický servis tak, aby zajistil každému ze zákazníků lepší jakost produkce a snížení výrobních nákladů.

Ačkoliv není logo Houghton viditelné na součástkách, plátech oceli nebo automobilech, výrobky Houghton jsou vždy přítomny v průběhu všech fází výrobních technologických procesů. Válcovací a lisovací oleje se používají při válcování i kování vstupních součástek za studena a za tepla. Později jsou tepelně zpracovávány za pomocí kalících médií zn. Houghton. Tomuto procesu předchází čištění za pomocí čistidel a po kalení a sekundárním čištění jsou součástky ošetřeny antikorozní ochranou. Je možné, že i v další etapě jsou tyto součástky obráběny za pomocí chladících/mazacích (procesních) kapalin společnosti Houghton. Hotový výrobek je opět čištěn a ošetřen před korozí nebo je ve finále povrchově upravován. Každý z výrobků Houghton byl navržen tak, aby zajišťoval: zvýšení produkce, zlepšení bezpečnosti, snížení nákladů, minimalizaci negativních vlivů na životní prostředí a/a nebo zvyšoval výstupní kvalitu produktů klientů.

Nabídka produktů

Produkty budoucnosti musí splňovat jak bezpečnostní a ekologické požadavky, tak potřeby zvyšování produkce a její rentability. Díky uvedení řady výrobků vodou ředitelných se může omezit užití minerálních olejů jen na nezbytné případy. Vědecké a vývojové aktivity směřuje Houghton do oblasti přírodních a obnovitelných, recyklovatelných surovin a vývoje přísad vysokých kvalit. Moderní výrobky musí splňovat parametry dlouhé životnosti v užití, což redukuje odpad a nároky na další zpracování. Chladící a mazací kapaliny nové generace biologicky rezistentní a univerzálně slučitelné chladící kapaliny jsou odpovědí Houghtonu na tyto požadavky. Nepřetržitá kontrola v provozu je rovněž klíčem k úspěšnému použití a dlouhé životnosti výrobku.

Česká republika (LUBSTAR, a.s.)       Slovenská republika (LUBSTAR, s.r.o.)

Lubstar, a.s. Lubstar, a.s.