AB FILTER

Váš partner pro filtrační techniku, hydraulické agregáty a konstrukci filtračních agregátů.

Značka AB FILTER garantuje špičkovou kvalitu dosaženou dlouhodobými expertními analýzami v oboru filtrační techniky, hydraulických komponent a konstrukce filtračních agregátů.

Oborníci vědí, že více než 70 procent všech poruch a předčasných výpadků v hydraulických a mazacích systémech je způsobeno nečistotami.

Volba správné filtrační techniky znamená možnost:

Koncepce značky AB FILTER již více než 30 let symbolizuje vývoj filtračních postupů, výrobu filtračních agregátů a obchod se standardními i speciálními filtry a filtračními materiály.

Plánujte se značkou AB FILTER. Nabízíme nejen optimalizaci filtrační techniky stávajících hydraulických a mazacích systémů ale i promyšlenou koncepci filtrace u nově pořizovaných strojů a zařízení, která by měla být nedílnou součástí jejich konstrukčního řešení.

Naše široká paleta výrobků pokrývá všechny standardní průmyslové filtrační aplikace.

Spolehněte se na značku AB FILTER. Náš profesionální a speciálně vyškolený tým pro Vás připraví optimální řešení a zodpoví všechny vaše otázky týkající se správné a hospodárné filtrační techniky.