Služby – Zpětný odběr olejů

Zpětný odběr olejů

Zpětný
odběr olejů

Povinnost zajištění bezúplatného zpětného odběru použitých olejů je dána jejich prodejcům zákonem. My tuto službu zajišťujeme dodavatelsky pomocí osoby oprávněné k manipulaci s nebezpečnými odpady, kterou je společnost Rekla. Upotřebený olej je odvážen v nevratných nádobách, nebo pokud to umožňuje situace tak odčerpán do autocisterny. Doklady o provedeném zpětném odběru zákonem vyžadované, vystavuje Rekla.

S požadavkem na tuto službu kontaktujte buď naši společnost, nebo přímo firmu Rekla na webové adrese www.rekla.cz.

Smlouva mezi Rekla a LUBSTAR Smlouva mezi Rekla a Euroleum Smlouva mezi Rekla a Esmoil