Služby – Měření čistoty čítačem částic

Měření čistoty čítačem částic

Měření čistoty
čítačem částic

Se službou filtrace úzce souvisí měření množství nečistot v olejích. Máme k dispozici zařízení – čítač částic, jehož pomocí toto množství zjistíme, stanovíme stupeň znečištění a o provedeném měření vydáme protokol.

Tuto službu můžeme provést přímo u vás, na vašich zařízeních, bez nutnosti zasílání vzorků. Při provádění filtrace, nebo při plnění nového oleje lze z údajů protokolu později dalším měřením stanovit rychlost znečišťování a učinit příslušná další opatření.