Služby – Tribotechnický servis

Tribotechnický servis

Tribotechnický
servis

Důležitým faktorem v provozu jakéhokoliv zařízení, ať již v dopravě, nebo průmyslu, je jeho spolehlivost. Mnoha závadám lze předejít preventivní údržbou a v případě maziv jejich výměnou nebo kontrolou.

Ve spolupráci s renomovanými nezávislými laboratořemi ALS Laboratory Group zajistíme našim zákazníkům provedení analýz všech používaných olejů s příslušnými protokoly o provedených měřeních. Vyhodnocení výsledků pak provádějí naši zkušení tribotechnici. Jsme připraveni vám poradit nebo pomoci i při odebírání vzorků a dodáme vám k tomu speciální nádoby.

Ukázka protokolu s analýzou oleje: