Služby – Filtrace olejů

Filtrace olejů

Filtrace
olejů

Životnost některých olejů používaných v průmyslových zařízeních lze snadno prodloužit jejich filtrací. I na tuto službu jsme připraveni a naši pracovníci vám ji zajistí pomocí mobilní filtrační jednotky Hydac. Požadovanou čistotu dosahujeme filtrací přes různě propustné filtry, dle požadavku zákazníka na stupeň čistoty oleje. Samozřejmostí při tom je, že na přání provádíme i vyčištění olejových nádrží, s přečerpáním oleje do jiných nádob, které si k tomu účelu přivezeme.