Služby – Videoskopická prohlídka

Boroskopická (Videoskopická) prohlídka

Videoskopická
prohlídka

Zejména pro provozovatele plynových motorů máme připravenu nabídku prohlídky jejich motoru pomocí videoskopu Olympus. Takto snadno prohlédneme a vyfotografujeme nepřístupné vnitřní části spalovacích prostor motoru.

Provádění kontroly motoru i mezi pravidelnými předepsanými servisními prohlídkami vám poskytne přehled o stavu těchto nejdůležitějších částí. Zabráníte tak neplánovaným a v porovnání s videoskopickou kontrolou finančně náročným odstávkám zařízení, způsobeným závadami, které bylo možno odhalit předem.

Pro naše smluvní zákazníky poskytujeme tento servis 1× ročně zdarma.

Zařízení lze využít i k prohlídce jiných, běžně nepřístupných prostor jako trubek, nádrží apod.

Informační leták k videoskopické prohlídce