Mobil - Teplonosné oleje

Produkty

Mobiltherm 594

Nízkoviskozní olej na ropné bázi určený pro přenos tepla v uzavřených topných soustavách. Výjimečně nízký bod tuhnutí umožňuje jeho použití jak pro vytápění, tak pro chlazení a usnadňuje studený start soustavy.

DIN 4754, VDI 3033

Mobiltherm 603

Mobiltherm 603 je speciální vysoce chemicky a teplotně stabilní teplonosný olej pro uzavřené i otevřené systémy nepřímého ohřevu. Svojí výbornou měrnou tepelnou kapacitou a tepelnou vodivostí umožňuje rychlý přenos tepla. Vhodný pro teploty do 300–320 °C, dle provedení systému.

Technický list

Mobiltherm 605

Mobiltherm 605 je speciální vysoce chemicky a teplotně stabilní teplonosný olej pro uzavřené i otevřené systémy nepřímého ohřevu. Svojí výbornou měrnou tepelnou kapacitou a tepelnou vodivostí umožňuje rychlý přenos tepla. Vhodný pro teploty do 300–320 °C, dle provedení systému.

Technický list

Mobiltherm 610

Mobiltherm 610 je speciální vysoce chemicky a teplotně stabilní vysokoviskozní teplonosný olej, přednostně určený otevřené systémy nepřímého ohřevu. Vhodný pro teploty do 300–320 °C, dle provedení systému. Vyniká vysokým bodem vzplanutí, velmi nízkou pěnivostí a odolností proti tepelné degradaci.

Technický list

Mobiltherm 611

Mobiltherm 611 je speciální vysoce chemicky a teplotně stabilní vysokoviskozní teplonosný olej, přednostně určený otevřené systémy nepřímého ohřevu. Vhodný pro teploty do 300–320 °C, dle provedení systému. Vyniká vysokým bodem vzplanutí, velmi nízkou pěnivostí a odolností proti tepelné degradaci.

Technický list