Mobil - Speciální produkty

Produkty

Isopar H

Kapalina neobsahující halogeny určená zejména pro čištění a odmašťování v zařízeních pracujících při normální teplotě (třída nebezpečnosti III podle ČSN 65 0201).

Technický list

MOBIL 600 W Super Cylinder Oil

Vysokoviskozní válcový olej určený pro šnekové převody a parní stoje. Odolává vodě i vysokým teplotám při zachování výborných mazacích vlastností. Spolehlivě chrání proti korozi a opotřebení součástí strojů.

Technický list

MOBIL Extra Hecla Super Cylinder Oil

Vysokoviskozní válcový olej určený pro šnekové převody a parní stoje. Odolává vodě i vysokým teplotám při zachování výborných mazacích vlastností. Spolehlivě chrání proti korozi a opotřebení součástí strojů.

Technický list

MOBIL Machine Long Life Coolant

K použití předem připravené, trvanlivé chladivo s inhibitorem koroze, pro vřetenové systémy obráběcích strojů. Zaručuje dlouhodobou ochranu proti korozi i při kontaminaci kyselými sloučeninami.

Technický list

MOBIL Pyrolube 830

Olej na bázi syntetických esterů a přísad proti opotřebení určený pro mazání ložisek, převodů a řetězů za vysokých teplot až do 230 °C. Odolává odpařování a nezanechává karbonové úsady.

Technický list

Mobilsol PM

Koncentrát aditiv vhodný pro rozpouštění úsad v oběhových a teplonosných systémech.

Technický list