Mobil - Konzervační kapaliny

Produkty

Mobilarma 524

Konzervační olej vhodný současně jako záběhový pro spalovací motory a hydraulické systémy a zároveň tvořící stabilní antikorozní ochranu vnitřních částí. Odlučuje vodu a absorbuje jí do vodní emulze a ihned tvoří silný vodovzdorný film chránící proti korozi. Styčné plochy pohyblivých strojních zařízení jsou jím stále promazávány.

Technický list

Mobilarma MT

Konzervační prostředek s širokým provozním využitím, vyrobený nejnovějšími technologiemi. Odstraní veškeré stopy vlhkosti z povrchu součástí a chrání jej konzervačním filmem. Aplikuje se ponorem, postřikem nebo se natírá štětcem. Určen pro vnitřní i vnější konzervaci ocelových dílců, strojních částí a mechanismů.

Technický list

Mobilarma SF

Konzervační prostředky s širokým provozním využitím, vyrobené nejnovějšími technologiemi. Odstraní veškeré stopy vlhkosti z povrchu součástí a chrání jej různými druhy konzervačních filmů. Aplikují se ponorem, postřikem nebo se natírají štětcem. Prostředky jsou určeny pro vnitřní i vnější konzervaci ocelových dílců, strojních částí a mechanismů.

Technický list