Výzva akcionářům společnosti LUBSTAR, a.s. dle z.č. 134/2013 Sb.

22.01. 2014

Výzva akcionářům společnosti: společnost LUBSTAR, a.s. IČ 270 76 601, se sídlem Zlosyň č. p. 166, PSČ 277 44 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 9946 (dále jen „Společnost“) oznamuje, že rozhodla o imobilizaci všech akcií Společnosti. Vlastníci akcií se vyzývají, aby listinné akcie odevzdali Společnosti do 2 měsíců ode dne zveřejnění této výzvy. Místem odevzdání akcií je sídlo Společnosti. Datum, ve kterém se akcionář dostaví k odevzdání akcií, je nutné předem sjednat na tel. č. +420 720 305 361 nebo e-mailu daniel.kuhnl@lubstar.cz . Představenstvo společnosti LUBSTAR, a.s.