Vývoj ceny olejů a maziv

15.06. 2021

Během dubna a května bohužel pokračoval dramatický nárůst cen veškerých vstupních surovin, které slouží k výrobě olejů. Jedná se především o základové oleje a aditiva. Stejně tak opět narostly ceny obalových materiálů, jako jsou plasty, ocel, ale také ceny všech ostatních komodit.

Vlivem pandemie COVID-19 došlo k výraznému poklesu po palivech v letecké dopravě a stejně tak i v dopravě nákladní a osobní. To mělo za následek snížení výroby v rafineriích a vzniknul tak celosvětový nedostatek základových olejů a nerovnováha v nabídce a poptávce. Tento stav byl ještě umocněn mimořádnými únorovými mrazy v Texasu, které odstavily výrobu aditiv a dále dlouhodobými odstávkami rafinerií.

Toto vše vede k pokračujícímu výraznému nárůstu cen olejů a maziv a další vývoj nejsme v tuto chvíli schopni předvídat.