Produkty Mobil Velocite No. 3 a Unirex S2 - drobné změny

04.05. 2013

Produkt Mobil Velocite No.3 bude od 1.6.2013 dodáván v kovových kanystrech namísto plastových obalů. Z důvodu této změny obalu se také mění číslo artiklu tohoto produktu pro kanystry i pro sudy.

Produkt Unirex S2 bude od 1.6.2013 k dispozici pod značkou Mobil, jako Mobil Unirex S2. S touto změnou se také mění čísla artiklů pro vědra. Současně bude odpovídajícím způsobem změněn i technický list.