Bezdemontážní inspekce vnitřních prostorů spalovacích motorů pomocí videoskopu

31.12. 2011

LUBSTAR, a.s. nabízí zcela novou službu - Bezdemontážní inspekce vnitřních prostorů spalovacích motorů pomocí videoskopu.Tento přístroj pomocí flexibilní sondy zakončené objektivem a vybavené osvětlením umožní dostat se k místům běžně nepřístupným, převést jejich prohlídku na obrazovku a stav analyzovaného motoru zachytit ve fotodokumentaci.To umožní při další prohlídce porovnání stavu problémových míst a v případě potřeby provedení včasného servisního zásahu. Pro naše stálé smluvní zákazníky je tato služba poskytována 1 x ročně zdarma. Kontaktujte prosím svého oblastního prodejce pro zajištění služby a dohodnutí termínu!