Aktuální situace na trhu s mazivy

09.03. 2021

V poslední době dochází na trhu s ropnými komoditami k výrazným nárůstům cen vstupních surovin. Jedná se hlavně o základové oleje a aditiva. Dále se citelně zvyšují ceny obalových materiálů, jako jsou plasty, ocel, kartony, folie a další.

 

Tento růst je vyvolán různými vlivy, zejména pak přetrvávající pandemií Covid-19, nedostatkem surovin, uzavřením výrobních závodů po celém světě, snížením výrobních kapacit a zásob, zkomplikováním a prodloužením dopravních cest, navýšením cen energií, Brexitem a dalšími faktory.

 

Výše uvedené skutečnosti znatelně ovlivňují prodejní ceny olejů a maziv na světových trzích.