Služby – Tribotechnický servis

Tribotechnický servis

Tribotechnický
servis

Dôležitým faktorom v prevádzke akéhokoľvek zariadenia, či už v doprave, alebo priemysle, je jeho spoľahlivosť. Mnohým poruchám sa dá predísť preventívnou údržbou a v prípade mazív ich výmenou alebo kontrolou.

V spolupráci s renomovanými nezávislými laboratóriami ALS Laboratory Group zaistíme našim zákazníkom vykonanie analýz všetkých používaných olejov s príslušnými protokolmi o uskutočnených meraniach. Vyhodnotenie výsledkov potom vykonávajú naši skúsení tribotechnici. Sme pripravení vám poradiť alebo pomôcť aj pri odoberaní vzoriek a dodáme vám k tomu špeciálne nádoby.

Ukážka protokolu s analýzou oleja: