Technická podpora

Technická podpora

Technická
podpora

Našim zákazníkom je k dispozícii odborná Technická podpora predaja, kam sa môžu obracať so svojimi technickými otázkami. Tu sa riešia predovšetkým otázky týkajúce sa parametrov dodávaných mazív, výberu vhodného produktu pre určitú aplikáciu, zameniteľnosti rôznych produktov od iných výrobcov za produkty dodávané od LUBSTAR, a.s. a ich vzájomnej miesiteľnosti, aktualizácia technických listov, požiadavky na doplňujúce informácie k mazivám atď.

Službu hot mail kontaktuje tu:

Roman Šušlík
Roman Šušlík
technická podpora predaja

e-mail: technik@lubstar.cz telefón: +420 777 _349 334