AB FILTER

Váš partner pre filtračnú techniku, hydraulické agregáty a konštrukciu filtračných agregátov.

Značka AB FILTER garantuje špičkovú kvalitu dosiahnutú dlhodobými expertnými analýzami v odbore filtračnej techniky, hydraulických komponentov a konštrukcie filtračných agregátov.

Odborníci vedia, že viac ako 70 percent všetkých porúch a predčasných výpadkov v hydraulických a mazacích systémoch je spôsobené nečistotami.

Voľba správnej filtračnej techniky znamená možnosť:

Koncepcia značky AB FILTER už viac ako 30 rokov symbolizuje vývoj filtračných postupov, výrobu filtračných agregátov a obchod so štandardnými aj špeciálnymi filtrami a filtračnými materiálmi.

Plánujte so značkou AB FILTER. Ponúkame nielen optimalizáciu filtračnej techniky existujúcich hydraulických a mazacích systémov ale aj premyslenú koncepciu filtrácie u novo obstarávaných strojov a zariadení, ktorá by mala byť neoddeliteľnou súčasťou ich konštrukčného riešenia.

Naša široká paleta výrobkov pokrýva všetky štandardné priemyselné filtračné aplikácie.

Spoľahnite sa na značku AB FILTER. Náš profesionálny a špeciálne vyškolený tím pre Vás pripraví optimálne riešenie a zodpovie všetky vaše otázky týkajúce sa správnej a hospodárnej filtračnej techniky.