ROCOL

ROCOL

ROCOL, divízia spoločnosti ITW

ROCOL je súčasťou spoločnosti ITW, nadnárodnej americkej spoločnosti, ktorá je v rebríčku Fortune 150. Vyvíjame, vyrábame a predávame technicky vyspelé priemyselné mazivá do priemyslu po celom svete. Spoločnosť ROCOL založil na základe svojej práce Victor Ivanovitch Ragosine, narodený v Rusku, kde aj vyštudoval chémiu na Moskovskej univerzite v roku 1854.

Korene našej spoločnosti však zasahujú do mesta Leeds (UK) do roku 1878, kedy Victor Ragosine vyvinul žltý mazací olej, ktorý následne predával po celej Európe. Na rozdiel od iných spôsobov mazania bol žltý olej prakticky nekorozívny, čím bol technicky lepší ako ostatné dostupné produkty na trhu.

V roku 1882 odkúpil britský manažér Ernest Glehn od Victora ruskú materskú spoločnosť a založil firmu Ragosine and Company, ktorá sa neskôr vyvinula na spoločnosť ROCOL.

ROCOL

Kým sme v priebehu rokov dosiahli významný pokrok, naša vízia zostáva stále rovnaká - vytvárať konkurencieschopné vysoko kvalitné produkty vynikajúcej kvality poskytujúce výkon, ktorému môžete veriť.

Spoločnosť ITW Limited a každá jej obchodná jednotka vo Veľkej Británii (ďalej len "ITW"), vrátane spoločnosti Rocol, má dlhú tradíciu v zavádzaní a dodržiavaní vysokých štandardov obchodného správania, ktoré často prevyšujú platné zákony, normy a predpisy tých krajín, v ktorých operujeme . Politika spoločnosti ITW vždy dodržiavala a aj naďalej bude dodržiavať všetky platné zákony na lokálnych trhoch.

V komplexnej oblasti práva hospodárskej súťaže predstavenstvo ITW vydalo politiku spoločnosti pre dodržiavanie predpisov, ktoré pomáhajú zamestnancom ITW pochopiť a dodržiavať zákony Spojeného kráľovstva a EÚ o hospodárskej súťaži. Predstavenstvo a všetci zamestnanci ITW zdieľajú záväzok a zodpovednosť za to, že budú súťažiť spravodlivo a poctivo na základe ceny, kvality a služieb a plne v súlade so zákonom a s politikou ITW v oblasti hospodárskej súťaže.