Mobil

ExxonMobil

ExxonMobil je v súčasnej dobe najväčším svetovým ropným producentom, zaisťujúcim celý proces od ťažby ropy až po predaj ich derivátov. Výrobky ExxonMobil od palív, cez chemické produkty až po oleje sú dostupné po celom svete a používajú sa v najrôznejších priemyselných odvetviach. Vo všetkých oblastiach mazania je ExxonMobil určujúcim partnerom pri vývoji stále dokonalejších olejov a plastických mazív, podľa najnovších poznatkov a požiadaviek výrobcov všetkých zariadení, strojov a automobilov, ale aj spracovateľov mnohých surovín a polotovarov. Boli a sú vyvíjané stále dokonalejšie mazivá aj palivá, najmä s ohľadom na požiadavky na zníženie spotreby energií a nutnú ochranu životného prostredia.

Nová história spoločnosti ExxonMobil sa datuje od roku 2000, kedy došlo k spojeniu dvoch koncernov zo skupiny najvýznamnejších svetových producentov ropných výrobkov, a to spoločnosti Exxon so spoločnosťou Mobil Oil. Obe tieto spoločnosti boli založené v sedemdesiatych rokoch 19. storočia v Spojených štátoch amerických. Prešli rôznymi stupňami zmien vlastníckych štruktúr a názvov a v období od roku 1882 do roku 1906 boli dokonca už súčasťou jednej spoločnosti - Standard Oil Company.

Formule 1 - Mobil

Spoločná cesta vtedy musela byť ukončená na základe Shermanovho tzv. Protimonopolného zákona, keď firma bola rozdelená na päť nezávislých subjektov. Exxon a Mobil sa potom vyvíjali vlastnými cestami, aby sa po takmer 100 rokoch zase spojili. Obe spoločnosti v tomto období významne prispeli nielen k mohutnému rozmachu automobilizmu, ale tiež k celosvetovému rozvoju všetkých priemyselných a spracovateľských odvetví a zefektívneniu ťažby ropy.

Výrobky spoločnosti ExxonMobil sa predávajú pod obchodnými značkami ESSO, Exxon a Mobil. Po zlúčení spoločností bola v Európe prijatá nová stratégia, ktorej výsledkom je optimalizácia produktovej ponuky so zameraním na značku Mobil.