HOUGHTON

Houghton

História

Spoločnosť Houghton bola založená v roku 1856 v Spojených štátoch (Valley Forge, Pensylvánia) a v súčasnosti tvoria medzinárodnú skupinu, ktorá vlastní výrobné závody a zastúpenia vo viac ako 35 krajinách vo svete. Houghton je rodinnou spoločnosťou a jej centrála je v Bostone.

Houghton pôsobí v Európe od roku 1984 a Európska centrála je zodpovedná za sieť kooperujúcich spoločností a obchodných zastúpení v Európe. Houghton Europe zodpovedá v prvom rade za rozvoj produktov a ich prispôsobenie EÚ štandardom a normám. Garantuje tak odberateľom výhody nových technológií súčasne s plnením aktuálnych právnych a obchodných noriem.

Poslanie

Poslaním spoločnosti Houghton je dodávať priemyslu vysoko akostné, technologicky špecializované produkty súčasne so zabezpečením ich servisu v celosvetovom meradle. Produkty a servis plne vyhovujú požiadavkám náročných odberateľov a spĺňajú všetky nariadenia zdravotnej bezpečnosti práce a ochrany životného prostredia. Cieľom spoločnosti Houghton je trvalo si udržať vedúcu pozíciu svetového dodávateľa v priemyselnom odvetví. Houghton neustále a systémovo zdokonaľuje kvalitu svojich produktov a modernizuje technický servis tak, aby zabezpečil každému zo zákazníkov lepšiu kvalitu výroby a zníženie výrobných nákladov.

Hoci nie je logo Houghton viditeľné na súčiastkach, plátoch ocele alebo automobiloch, výrobky Houghton sú vždy prítomné v priebehu všetkých fáz výrobných technologických procesov. Valcovacie a lisovacie oleja sa používajú pri valcovaní aj kovania vstupných súčiastok za studena a za tepla. Neskôr sú tepelne spracovávané za pomocou kaliacich médií zn. Houghton. Tomuto procesu predchádza čistenie za pomoci čistidiel a po kalení a sekundárnom čistení sú súčiastky ošetrené antikoróznou ochranou. Je možné, že aj v ďalšej etape sú tieto súčiastky obrábané pomocou chladiacich / mazacích (procesných) kvapalín spoločnosti Houghton. Hotový výrobok je opäť čistený a ošetrený pred koróziou alebo je vo finále povrchovo upravovaný. Každý z výrobkov Houghton bol navrhnutý tak, aby zaisťoval: zvýšenie produkcie, zlepšenie bezpečnosti, zníženie nákladov, minimalizáciu negatívnych vplyvov na životné prostredie a / alebo zvyšoval výstupnú kvalitu produktov klientov.

Ponuka produktov

Produkty budúcnosti musia spĺňať ako bezpečnostné a ekologické požiadavky, tak aj potreby zvyšovania produkcie a jej rentability. Vďaka uvedeniu rady výrobkov vodou riediteľných sa môže obmedziť použitie minerálnych olejov len na nevyhnutné prípady. Vedecké a vývojové aktivity smeruje Houghton do oblasti prírodných a obnoviteľných, recyklovateľných surovín a vývoja prísad vysokých kvalít. Moderné výrobky musia spĺňať parametre dlhej životnosti v užití, čo redukuje odpad a nároky na ďalšie spracovanie. Chladiace a mazacie kvapaliny novej generácie biologicky rezistentné a univerzálne zlučiteľné chladiace kvapaliny sú odpoveďou Houghtone na tieto požiadavky. Nepretržitá kontrola v prevádzke je tiež kľúčom k úspešnému použitiu a dlhej životnosti výrobku.

Česká republika (LUBSTAR, a.s.)       Slovenská republika (LUBSTAR, s.r.o.)

LUBSTAR, a.s. LUBSTAR, a.s.