Produktové portfolio

AB FILTER. Pro náročná systémová a filtrační řešení.

Značka AB FILTER nabízí inovační individuální i systémová řešení filtrace vašich strojů a zařízení.

Nabízíme jak standardní řešení, tak šitá na míru: Naše široká paleta výrobků pokrývá standardní filtrační řešení, stejně jako náročná vývojová řešení specifická pro daného zákazníka.

Olejové filtrační agregáty AB jsou použitelné ve spojení se všemi mazacími a hydraulickými oleji.

Nabízíme též kompletní servis.

Paleta výrobků AB FILTER:

 

Hydraulické filtry a filtrační prvky AB

Hydraulické a mazací systémy pracují efektivně a bezporuchově, jen když jsou z hydraulického okruhu správným řízením filtrace odstraňovány nečistoty od vysoce citlivých konstrukčních prvků, jako jsou ventily, regulátory a pracovní válce. Naše výkonné AB hydraulické filtry tyto požadavky bez výjimky splňují.

Sací filtry AB se používají k ochranné filtraci před podávacím čerpadlem.

Tlakové filtry AB jsou vyvinuty speciálně pro hydraulické a mazací systémy. S našimi optimálně sladěnými vysokotlakými, středotlakými a nízkotlakými filtračními prvky dosáhnete rychle požadované třídy čistoty média a ochráníte citlivá regulační a řídící zařízení hydraulického systému. Tlakové filtry AB dodáváme i jako dvojité přepínací filtry, aby bylo možné vyhnout se prostojům při výměně filtračních prvků během provozu stroje.

Zpětné filtry AB oddělují opotřebované díly, oděr a jiné nečistoty z olejů a kapalin a účinně tak zabraňují kontaminaci nádrže.

Zavzdušňovací a odvzdušňovací filtry AB zabraňují nasávání částic prachu a nečistot, které jsou obsaženy v okolním vzduchu. Kolísá-li hladina v nádrži, je kvalitní zavzdušňování a odvzdušňování nezbytné.

 

Filtrační jednotky a olejové filtrační agregáty ABPojízdné olejové filtrační agregáty AB

Naše filtrační agregáty AB jsou použitelné ve spojení s libovolnými mazacími a hydraulickými oleji (i s kapalinami HFC) nejrůznější viskozity.

Při plnění hydraulických systémů zaručují třídu čistoty požadovanou výrobci komponent; tak je možno vyhnout se poruchám v hydraulickém systému.

Pojízdné agregáty firmy AB FILTER se vyznačují jednoduchou manipulací a používají se v obtokové filtraci. Tím se váš stávající filtrační systém odlehčí a během nejkratší doby dosáhnete vynikající třídy čistoty. Zbytečné výdaje způsobené předčasnou výměnou oleje a častou výměnou filtrů tak patří minulosti.

Jednoznačné výhody produktů AB FILTER:

Informace o výrobcích ve formě dokumentů PDF:
AB filtrační jednotka FA-K60-U-VR
AB fitrační jednotka FA-K90-U-VR

 


analýza maziva

Servis AB - Total Fluid Management

Služba Total Fluid Management, neboli Kompletní řízení olejů a kapalin, kterou společnost LUBSTAR, a.s. poskytuje v mnoha společnostech na území ČR, je zárukou plynulého výrobního procesu ve vašem podniku. Ne každá firma si může dovolit zaměstnávat tribotechnika. My v rámci služby Total fluid management kontrolujeme maziva a kapaliny tak, abychom zabránili možným důsledkům jejich neodborného řízení, které mohou mít dopady na celý váš výrobní proces.

Kromě možných fyzických dopadů na výrobky zahrnuté do procesu mohou vznikat nákladné prostoje použitím znečištěných maziv neodpovídajících příslušným tribotechnickým normám.

V biotechnických výrobních procesech potravinářského průmyslu představují znečištěná maziva v souvislosti s jejich vlivem na konečný výrobek nemalá zdravotní a bezpečnostní rizika pro spotřebitele. Efektivní kontrola kontaminace a kvality má ve výrobních podnicích, které pracují s mazivy, mít tu nejvyšší prioritu.

Služba Total Fluid Management společnosti LUBSTAR, a.s. se opírá o naše dlouholeté zkušenosti v tomto oboru. Víme, na co všechno je třeba při účinné kontrole maziv dbát, aby ve vaší výrobě opravdu vše dobře fungovalo.

 

Obtoková filtrace AB

Stacionární obtoková filtrace AB

K dosažení optimální čistoty oleje a zvýšení doby využitelnosti zařízení a trvanlivosti kapalin se používají obtokové filtry. Pomocí obtoková filtrace AB dosáhnete rychle a účinně požadované čistoty. Filtrační prvky v hydraulickém systému (tlakové a zpětné filtry) jsou tím odlehčeny a mohou pracovat efektivněji.

Pro obtokovou filtraci nabízí značka AB Filter výkonné by-passové filtry, které jsou řešené a dimenzované podle velikosti nádrží a stupně znečištění.

Jednoznačné výhody výrobků AB FILTER:

 

Tlakové filtry a filtrační rohože AB

Stlačený vzduch patří k nejnákladnějším nosičům energie. Náklady na energii jsou přitom rozhodujícím způsobem ovlivněny úbytkem tlaku vyvolaným filtrací vzduchu: Aby byl udržen požadovaný provozní tlak, kompenzuje se tento úbytek vyšším výkonem kompresoru; s tím je spojená zvýšená potřeba energie a opotřebení kompresoru.

Inovační technologie služby AB FILTER zaručuje nízké provozní náklady a vysokou bezpečnost zpracování.

 

Pásové filtry a pásová filtrační zařízení AB

Pásová filtrační zařízení jsou důležitá pro nákladově efektivní výrobu na obráběcích strojích. Průběžným čištěním používaných chladicích kapalin pomocí pásových filtrů se dosahuje vyšší trvanlivosti a prodloužení doby používání chladicí emulze.

Pásové filtry AB zajišťují čistou emulzi a odstraňují vysoké náklady na výpadky způsobené poškozenými stroji. Při správném nasazení přispívají k vysoké jakosti povrchu obrobků.