Nezávislý audit kvality provedený firmou TEDOM a.s.

08.06. 2013

Jedna z největších a nejúspěšnějších českých společností, TEDOM a.s., působící na trhu kogenerace a energetiky již 20 let, provedla v naší firmě LUBSTAR nezávislý a náročný dodavatelský audit, zaměřený především na systém řízení kvality a prokázání deklarovaného původu prodávaného zboží značky Mobil. Naše společnost obstála při tomto auditu na výbornou, když získala 40 bodů ze 41 možných.

Opět se tak jen pousmíváme nad naší konkurencí, která se své neúspěchy a problémy na obchodním poli snaží zakrýt pomluvami a nepravdivými informacemi o naší firmě.

My na podobné pomluvy a nepravdy odpovídáme vždy stejně: "Vážení zákazníci, přijeďte se k nám podívat, přijeďte si k nám udělat dodavatelský audit. Rádi vám vše ukážeme a přesvědčíme vás o tom, že podobnou kvalitu jako u nás budete po Čechách hledat jen stěží."

TEDOM a.s. nás autorizoval ke zveřejnění závěru auditu, který zní:

"Při auditu nebyly zjištěny skutečnosti, které by mohly evokovat potenciální riziko v pokračování dodavatelsko-odběratelského vztahu. Naopak, zjištění ve všech zkoumaných oblastech svědčila o dobře nastaveném a udržovaném systému a dodavatel prokázal skutečnou snahu partnersky spolupracovat.